Sedan en tid har jag flyttat verksamheten till nya lokaler. Jag finns nu mitt i centrala Örnsköldsvik på Lasarettsgatan 13 C.

Välkommen in för att se hur jag fått det eller för att boka tid.